BAARN - Kinderen met een autismespectrumstoornis met gedragsproblemen reageren beter op een combinatie van medicijnen en training van hun ouders, dan op medicijnen alleen. Dat stellen onderzoekers van de Yale University.

"Serieuze gedragsproblemen kunnen het alledaagse leven van de kinderen en hun familie verstoren", legt hoofdonderzoeker Lawrence Scahill uit.

"Het verminderen van de gedragsproblemen zorgt er voor dat de kinderen beter in staat zijn om het dagelijkse leven naar hun hand te zetten."

Samen met zijn collega's bestudeerde Scahill 124 kinderen tussen de 3 en 14 jaar oud met een autismespectrumstoornis . Bij alle kinderen was daarnaast ook sprake van gedragsproblemen zoals langdurige woede-uitbarstingen, agressie of zelfverwondend gedrag op dagelijkse basis.

De helft van de kinderen kreeg gedurende zes maanden alleen medicijnen. De rest kreeg ook medicijnen, maar daarnaast werden de ouders getraind. In de training leerden de ouders hoe zij het beste konden reageren op het probleemgedrag van kinderen.

Combinatie

In beide groepen was er sprake van verbetering op het gebied van communicatie en sociale interactie. De combinatietherapie leidde echter ook tot betere resultaten op het gebied van adaptief functioneren.

Het gaat daarbij om een verzameling van vaardigheden die nodig zijn om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Ook het kunnen aanpassen aan veranderende situaties maakt hier onderdeel van uit.