DEN HAAG - Niet alle ziekenhuizen scoren even goed als het gaat om de behandeling van migraine. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond bekeek welke ziekenhuizen de beste zorg leveren bij migraine. Artsen en voormalig patiënten bepaalden wat van belang is bij de beoordeling van de kwaliteit van de behandeling.

Voorbeelden van hun eisen zijn of er een hoofdpijncentrum of migrainepoli aanwezig is, of er gebruik wordt gemaakt van een hoofdpijndagboek, of de behandeling verloopt volgens een vast protocol, of je een vaste neuroloog hebt en of alle benodigde onderzoeken op één locatie plaatsvinden.

De scores van de ziekenhuizen zijn terug te vinden in de Ziekenhuisvergelijker. Nog niet alle ziekenhuizen zijn hierin opgenomen, omdat zij in 2011 niet wettelijk verplicht waren om gegevens over de migrainezorg openbaar te maken. In 2012 zijn ze dit wel, dus vanaf juli 2012 worden de ontbrekende ziekenhuizen toegevoegd.

De Ziekenhuisvergelijker is tot en met 24 maart 2012 voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden van de Consumentenbond.