BAARN - Vrouwen hebben andere klachten bij een hartaanval dan mannen: ze ervaren minder vaak pijn op de borst. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder meer dan een miljoen mensen.

Over het algemeen krijgen mannen vaker een hartaanval, maar vrouwen onder de 55 overlijden vaker aan de gevolgen. Doordat vrouwen niet altijd de 'standaard' pijn op de borst ervaren, krijgen zij vaak niet de juiste behandeling.

Wetenschappers afkomstig van verschillende onderzoeksinstituten waaronder de Watson Clinic, University of Alabama en University of Massuchetts bestudeerden de gegevens van patiënten uit meer dan 1000 ziekenhuizen.

Vooral de hartaanvalsymptomen bij jongere vrouwen, onder de 55, verschilden sterk van die van mannen.

Pijn in de borst

Als er naar alle patiënten gekeken werd was er bij 42 procent van de vrouwen geen sprake van pijn op de borst, bij de mannen was dit 30 procent.

Daarbij stierf 14 procent van de vrouwen en 10 procent van de mannen als gevolg van de hartaanval. Een hartaanval bij een jonge vrouw komt niet zo heel vaak voor. De gemiddelde leeftijd van de patiënten in de studie was 74 bij de vrouwen en 67 bij de mannen.

Herkennen hartaanval

Volgens de onderzoekers is het zo vroeg mogelijk herkennen van een hartaanval van levensbelang. Mensen zonder pijn op de borst melden zich vaak pas later, worden minder agressief behandeld en overlijden bijna twee keer zo vaak op de korte termijn dan patiënten met meer standaardsymptomen.

Toch zien zij op dit moment nog geen aanwijzingen om de publieke boodschap voor het herkennen van een hartaanval te veranderen. Daarvoor is meer onderzoek nodig.