BAARN - Mensen in psychische nood blijven massaal weg bij de psychiater sinds ze een eigen bijdrage moeten betalen.

Dat meldt Trouw na een rondgang langs grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Sinds dit jaar moeten mensen voor de gespecialiseerde psychiatrische zorg een eigen bijdrage van 200 euro betalen.

De gevolgen van het invoeren van de eigen bijdrage worden nu zichtbaar: Bij GGNet in Gelderland meldden zich afgelopen januari 1054 mensen, tegen 1204 in januari 2011: een daling met 12 procent.

Verstoken van hulp

Verslavingskliniek Jellinek zag het aantal aanmeldingen met een kwart dalen. Bij Centrum Maliebaan en Altrecht, beide in de regio Utrecht, daalden de aanmeldingen met respectievelijk 15 procent en met 'tussen de 10 en 15 procent'.

Jaarlijks melden zich in de GGZ bijna 450.000 nieuwe patiënten: als de daling uit januari doorzet, zouden daardoor dit jaar zeker 50.000 geen psychische hulp ontvangen terwijl ze die wel nodig hebben.

Steeds erger

Hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen van de Radboud Universiteit Nijmegen vreest dat de kosten op termijn alleen maar zullen oplopen door de invoering van de eigen bijdrage. "Daaruit blijkt iets wat we al vreesden: mensen wachten met behandeling. Een depressie mag dan soms overgaan, een angststoornis wordt daardoor alleen maar erger. En dan heb ik het nog helemaal niet over de extra maatschappelijke kosten van mensen met stoornissen zoals schizofrenie die niet meer worden behandeld", zo zegt hij tegen het dagblad.

Enquête

Volgens een woordvoerder van GGNet kunnen de cijfers in de loop van het jaar nog bijgesteld worden: januari is misschien niet representatief voor het hele jaar.

Koepelorganiatie GGZ Nederland heeft onder de leden een enquête rondgestuurd om de gevolgen van de eigen bijdrage in kaart te brengen. Het resultaat daarvan is pas over enkele maanden te verwachten.