BAARN - Blootstelling aan zonlicht verkleint de kans op allergieën en eczeem.

Kinderen die leven in een zonrijke omgeving ontwikkelen deze aandoeningen minder vaak dan hun leeftijdsgenootjes met minder UV-straling.

Onderzoekers van het European Centre for Environment & Human Health en verschillende Australische instituten komen tot deze conclusie.

De onderzoekers gebruikten de resultaten van een studie onder Australische kinderen. Hierbij bekeken zij in welke mate voedselallergieën, eczeem en astma voorkwamen bij de kinderen in het hele land. 

Eczeem

Het team vond een verband tussen de breedtegraden en de ontwikkeling van allergieën voor pinda's en eieren. Daarnaast zagen zij ook dat kinderen in het zuiden van het land twee keer zo vaak eczeem ontwikkelden als de kinderen in het noorden. Dit komt overeen met eerder onderzoek: zonlicht speelt een rol in de ontwikkeling van allergieën en eczeem.

"Ons onderzoek onderstreept het verband tussen waar je leeft en het ontwikkelen van een allergie", vertelt hoofdonderzoeker Nick Osborne. "Vervolgonderzoek moet nu uitwijzen welke factoren, zoals temperatuur, infectieziekten en vitamine D, een bepalende rol spelen binnen deze relatie."