BRUSSEL - In Nederland sterft bijna 60 procent van de kankerpatiënten thuis. Belgen overlijden vaker in het ziekenhuis.

Een ander opmerkelijk verschil is dat Nederlanders vaker sterven op de door hen gewenste plek.

Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, dat verscheen in het vaktijdschrift Journal of Clinical Oncology.

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde verzamelde gegevens over 321 personen in België die stierven ten gevolge van kanker en waarbij het overlijden niet onverwacht was. De bevindingen werden vergeleken met gegevens uit Nederland.

Rusthuis

Uit het onderzoek blijkt dat zowel in België als Nederland meer dan 90 procent van de patiënten grotendeels thuis kon verblijven gedurende het laatste levensjaar. Uiteindelijk stierf in België 34 procent thuis, 29 procent in het ziekenhuis, 24 procent in een palliatieve zorgeenheid en 12 procent in een rusthuis. Dat is een opmerkelijk verschil met Nederland, waar maar liefst 59 procent thuis stierf en 19 procent in het ziekenhuis.

Een tweede verschil is de mate waarin gespecialiseerde palliatieve (=verzachten van pijn) zorg werd ingezet. Zo kreeg 72 procent van de Belgische patiënten dergelijke zorg in de laatste levensfase, beduidend meer dan in Nederland, waar dat slechts in 34 procent van de gevallen gebeurde.

Aangemoedigd

Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is aan de ene kant het beleid: thuis sterven wordt in Nederland meer aangemoedigd. Ook nemen in Nederland de huisartsen vaak zelf de meeste zorgtaken op zich, terwijl Belgische huisartsen eerder een coördinerende rol vervullen.

Belgische huisartsen voerden gedurende de laatste levensmaand minder vaak gesprekken met hun patiënten over hun ziekte. Opvallend is dat slechts 43 procent van de Belgische huisartsen aangaf op de hoogte te zijn van de wensen en voorkeuren van hun patiënt, tegenover 67 procent van de Nederlandse huisartsen.

Uiteindelijk stierven patiënten in België ook minder vaak op de plaats waar men had aangegeven te willen sterven: in België stierf 71 procent op de gewenste plaats, tegenover 88 procent in Nederland.