WEERT - Het Sint Jans Gasthuis (SJG) in Weert heeft naar eigen zeggen als eerste Nederlandse ziekenhuis een lijst opgesteld van behandelingen die wel of niet meer worden uitgevoerd.

Voor een aantal complexe behandelingen kunnen patiënten niet meer in het SJG terecht, liet het ziekenhuis zaterdag weten.

''Wat we doen, doen we goed. En wat we niet doen, doen we goed samen met anderen'', aldus het SJG. Iedereen kan nog terecht voor specialistische hulp, maar een aantal complexere ingrepen wordt in ziekenhuizen in de regio uitgevoerd.

Als voorbeeld van ingrepen die elders worden uitgevoerd, noemt het SJG maagverkleiningen en blaasverwijderingen bij blaaskanker. Het SJG stelt wel vast hoe en door wie deze patiënten dan geholpen zullen worden. Na de ingreep elders vindt de nazorg weer bij het SJG plaats.

''De lijst die we nu openbaar maken, is geen statische lijst'', benadrukt directeur zorg Bart Bemelmans. Ontwikkelingen in zorg en samenleving kunnen in de toekomst gevolgen hebben voor de samenstelling van de lijst.