BAARN - Mannen hebben vaker last van milde geheugenproblemen en problemen met informatieverwerking dan vrouwen.

Deze stoornis, Mild Cognitive Impairment (MCI) genoemd, kan een voorstadium zijn van de ziekte van Alzheimer. Dit blijkt uit onderzoek van de Mayo Clinic.

Bij MCI kunnen mensen moeilijkheden hebben met het herinneren van recente gebeurtenissen en informatie. Ook kunnen ze problemen hebben met taal, denken en beslissingen nemen. Mensen met MCI lopen een grotere kans om te gaan dementeren, maar ze worden niet allemaal dement.

Onderzoek

Gedurende 3 jaar werden 1450 gezonde mensen van 70 tot 89 jaar gevolgd. Aan het eind van het onderzoek hadden 296 deelnemers MCI ontwikkeld. Mannen, maar ook laagopgeleiden en singles, bleken vaker MCI te krijgen. Risicofactoren voor MCI zijn een hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht: factoren die bij mannen eerder ontstaan dan bij vrouwen.

Oorzaak

"Mogelijk ontwikkelen vrouwen later MCI dan mannen en is het bij hen ernstiger, waardoor ze sneller dement worden en de diagnose MCI niet gesteld wordt", zegt onderzoeker Rosebud Roberts.