BAARN - Jongens praten over het algemeen later dan meisjes. Ze ontwikkelen ook langzamer taalvaardigheden. Australische onderzoekers denken dat testosteron hier een belangrijke rol in speelt.

"Waarom taalachterstand vooral bij jongens voorkomt is al jaren een mysterie", vertelt onderzoeker Andrew Whitehouse van University of Western Australia in Perth. "Wij hebben nu voor het eerst een biologische risicofactor gevonden: testosteron."

Samen met zijn collega's bestudeerden Whitehouse bloed uit de navelstreng van 900 pasgeboren baby's. Hierbij keken ze specifiek naar de aanwezigheid van testosteron.

Jongens worden voor de geboorte aan tien keer zo veel testosteron blootgesteld dan meisjes. Geslachtshormonen, zoals testosteron, spelen in een sleutelrol in de ontwikkeling van de hersenen.

Testosteron

De onderzoekers volgden de kinderen gedurende drie jaar. De jongens bij wie het bloed uit de navelstreng grote hoeveelheden testosteron bevatten, ontwikkelden ruim twee keer vaker een taalachterstand op driejarige leeftijd. Bij meisjes leidde een hoog testosterongehalte juist tot een kleinere kans op een taalachterstand.

Waarom het effect van testosteron verschilt bij jongens en meisjes is onduidelijk. Vervolgonderzoek zal dit uit moeten wijzen. Whitehouse: "Deze uitkomst kan ons helpen bij het in kaart brengen van de oorzaken van taalachterstand in de hersenen.

Daarbij kunnen we kinderen die risico lopen beter monitoren. Dat is voor nu het belangrijkste."