AMSTERDAM - Het aantal psychiatrische dwangopnames is in Nederland de laatste 25 jaar sterk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Louk van der Post van het VUmc.

Van der Post onderzocht welke factoren bepalen of een patiënt met een ernstige psychiatrische crisis onvrijwillig wordt opgenomen met een Inbewaringstelling (IBS). Hij promoveert woensdag bij het VUmc.

Het aantal spoedeisende psychiatrische consulten is in Amsterdam de afgelopen twintig jaar ruimschoots verdubbeld. Het aantal psychiatrische patiënten dat met de politie in aanraking komt is zelfs verviervoudigd. De kans op een IBS is, nadat een patiënt door de politie naar de Spoedeisende Psychiatrie is gebracht, veel groter dan wanneer de patiënt via de huisarts bij de crisisdienst komt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat sommige groepen allochtone Nederlanders een hogere kans hebben om via de politie naar de crisisdienst gestuurd te worden. Daarnaast krijgen zij vaker een IBS opgelegd.

Minder mensen

Ook voor mensen die alleen wonen is de kans op een IBS groter. Zij hebben dan ook minder mensen om zich heen die hen zouden kunnen ondersteunen en helpen bij het volgen van een behandeling.

Patiënten die al eerder een dwangopname kregen, hebben een aanzienlijk grotere kans op een nieuwe IBS opname. Deze patiënten blijken niet alleen in meerderheid niet tevreden over de ondergane dwangopname, maar ook minder tevreden met de ontvangen psychiatrische hulp en behandeling in het algemeen vergeleken met patiënten zonder dwangopname ervaring.

Ontevredenheid met eerdere behandeling lijkt dan ook een factor te zijn bij het ontstaan van nieuwe psychiatrische crises en lijkt de kans te vergroten op nieuwe dwangopnames met een IBS.