Zondag 29 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Snelgroeiende baby's krijgen vaker astma

ROTTERDAM - Baby’s die in de eerste drie maanden snel groeien, krijgen als kind vaker astma. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum onder meer dan vijfduizend kinderen.

Hoe astma ontstaat is nog niet bekend. Veel wetenschappers denken dat het te maken heeft met de manier waarop de foetus zich ontwikkelt tijdens de zwangerschap.

Het gewicht van de baby’s werd gemeten en hun ouders vulden jaarlijks vragenlijsten in over eventuele ademhalingsmoeilijkheden. Problemen met ademen zijn een indicator voor het ontwikkelen van astma op latere leeftijd.

Ademhalingsproblemen

De onderzoekers ontdekten dat baby’s die snel in gewicht toenamen vaker kampten met ademhalingsproblemen dan baby’s wier gewichtstoename de normale curve volgde.

De baby’s die sneller groeiden, hadden vaker last van een piepende ademhaling, ademtekort en vastzittend slijm. Er was geen verband tussen ondergewicht in de baarmoeder en de snelle groei.

Longen

"Een laag geboortegewicht houdt verband met een groter risico op astma, maar de gevolgen van specifieke groeipatronen waren nog niet onderzocht. Onze resultaten laten zien dat de astmatische symptomen niet veroorzaakt worden door de inhaalslag van baby’s die bij de geboorte klein zijn. Hard groeien aan het begin van het leven heeft mogelijk een nadelig effect op de groei van de longen", zegt onderzoeker Liesbeth Duijts.

Leanne Metcalf, van het Britse Astma Fonds, voegt toe dat het nog te vroeg is om ouders te adviseren anders voor hun baby’s te gaan zorgen. "Dit is een interessant onderzoek, maar ouders moeten de bestaande adviezen op het gebied van voeding blijven volgen."

Aanbevolen artikelen