BAARN - De grootte van de hersenen kan mogelijk het risico op de ziekte van Alzheimer voorspellen. Mensen met een kleine hersenschors ontwikkelen vaker symptomen die duiden op Alzheimer.

Onderzoekers van het National Institute on Aging in Baltimore bestudeerden de hersenen van 159 ouderen zonder dementie. Ze keken met behulp van een MRI-scan specifiek naar hersengebieden waarvan in eerder onderzoek is aangetoond dat ze krimpen bij Alzheimer.

Van de 159 deelnemers liepen er volgens de onderzoekers 19 een verhoogd risico op Alzheimer, 116 een gemiddeld risico en 24 een laag risico.

Vervolgens werden de deelnemers gedurende drie jaar gevolgd. Bij 21 procent van de deelnemers in de hoog risicogroep was er tijdens die drie jaar sprake van cognitief verval. Bij de deelnemers die een gemiddeld risico liepen was dit 7 procent en bij de laag risicogroep 0.

"Vervolgonderzoek is noodzakelijk.", stelt onderzoeker Bradford Dickerson. "Dat onderzoek moet zich vooral richten op hoe MRI-scans in combinatie met andere testen kunnen helpen om Alzheimer zo vroeg mogelijk op te sporten."