PIJNACKER - Slechts 6 procent van de Nederlanders gebruikt social media om informatie over hun gezondheid te verkrijgen.

Ze raadplegen het liefst de huisarts. Dat blijkt uit onderzoek van I’m Research onder 22.493 respondenten in 28 landen wereldwijd.

Nederlanders zetten social media opvallend weinig in voor gezondheidsvragen. Slechts 2 procent gebruikt bijvoorbeeld Facebook of Twitter, 4 procent kijkt op blogs en bezoekt fora.

In landen als China, Maleisië en Pakistan worden deze middelen veel vaker ingezet. In Pakistan bijvoorbeeld weet maar liefst drie kwart van de respondenten social media te vinden als informatiebron voor vragen over de gezondheid.

Nauwelijks vergoed

"In veel landen worden de kosten voor de gezondheidszorg niet of nauwelijks vergoed en worden dus eerder alternatieve bronnen geraadpleegd.

Desondanks is het verbazingwekkend dat Nederlanders relatief veel gebruik van social media maken, maar niet voor dit soort onderwerpen. Blijkbaar stellen Nederlanders zich niet graag kwetsbaar op.", licht Allert de Lange van I’m Research toe.

Huisartsen goed beoordeeld

Ruim drie kwart van de Nederlanders heeft zijn huisarts het afgelopen jaar geraadpleegd, wereldwijd ligt dat percentage op 56 procent. De waardering voor de huisarts hangt hiermee samen.

Maar liefst 95 procent van de Nederlanders is tevreden over zijn arts, 56 procent zeer tevreden. In landen als Chili en Colombia ligt dit percentage veel lager en is meer dan de helft van de respondenten ontevreden over de huisarts. 

Apotheker

“Opvallend is dat de apotheker in veel landen, naast de huisarts, ook vaak vragen over de gezondheid krijgt. In Nederland gebeurt dat veel minder vaak. Dat heeft te maken met het feit dat de apotheker hier minder zeggenschap heeft. Voor bijna alle medicijnen is een verwijzing van de huisarts nodig.", aldus De Lange.

Artsen in de private sector zijn weinig populair. In Nederland heeft 4 procent van de respondenten het afgelopen jaar gebruik gemaakt van zo’n arts, tegenover een kwart wereldwijd. De fysiotherapeut is in ons land juist wel relatief goed bezocht.