Woensdag 17 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Vaak depressie na zwangerschapsvergiftiging

ROTTERDAM - Veel vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, voelen zich na de bevalling geestelijk minder gezond.

Bijna de helft van de vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging geeft aan depressieve klachten te hebben.

Dit concludeert Meeke Hoedjes in haar promotie-onderzoek dat zij uitvoerde bij het Erasmus MC. 

Doorverwijzen

"Zorgverleners zouden zich meer bewust moeten zijn van een eventuele slechte geestelijke gezondheid na zwangerschapsvergiftiging. Zij zouden vrouwen die daarvoor in aanmerking komen moeten doorverwijzen naar gespecialiseerde psychosociale zorg, zoals een medisch psycholoog of medisch maatschappelijk werk", aldus Hoedjes.

Gezonde leefstijl

Naast het verbeteren van de geestelijke gezondheid, is het voor vrouwen na zwangerschapsvergiftiging van groot belang om een gezonde leefstijl aan te nemen.

Deze vrouwen hebben namelijk een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten en diabetes type 2 op latere leeftijd.Veel vrouwen geven echter aan dat zij er niet in slagen om na de bevalling een gezonde leefstijl aan te nemen.

Begeleiding

Bij deze vrouwen bestaat dan ook een behoefte aan hulp op maat bij het verbeteren van hun leefstijl na de bevalling. Zo willen ze zelf bepalen waar de begeleiding wordt gegeven, wanneer daarmee wordt gestart, hoe lang deze duurt, en hoe vaak de begeleiding plaatsvindt.

Mede naar aanleiding van de resultaten is Erasmus MC een polikliniek gestart om deze vrouwen uitgebreide nazorg te verlenen.

Aanbevolen artikelen