BILTHOVEN - Lang niet alle ziekenhuizen die medische lasers gebruiken, letten voldoende op de veiligheid voor behandelaars en patiënten.

Dit blijkt uit een enquête onder twintig Nederlandse ziekenhuizen. Het RIVM beveelt ziekenhuizen aan een deugdelijk systeem voor laserveiligheid in te voeren.

Ziekenhuizen gebruiken vaak lasers, vooral binnen de oogheelkunde en de dermatologie (bijvoorbeeld het verwijderen van overbeharing, of het behandelen van psoriasis).

Onzorgvuldig gebruik van laserapparatuur kan brand veroorzaken, of leiden tot ernstig lichamelijk letsel bij patiënten, behandelaars en omstanders.

Apparatuur

Er bestaan weinig wetten en regels die specifieke voorschriften voor het gebruik van medische lasers bevatten. De aanbevelingen die er zijn, worden vaak niet gevolgd. Wel stellen ziekenhuizen veiligheidseisen aan behandelruimtes en zorgen ze dat de laserapparaten op tijd worden onderhouden. Bovendien zorgen de meeste ziekenhuizen voor veiligheidsinstructies aan gebruikers en registreren ze incidenten.

Richtlijnen

Het RIVM beveelt ziekenhuizen aan om eind 2012 richtlijnen in te voeren. Zo moeten ze een laserveiligheidsbeleid formuleren, een bekwaam- en bevoegdheidsregister opstellen, protocollen voor behandelingen opstellen en de kwaliteit van veiligheidsbrillen controleren.