DEN HAAG - In 2010 overleden in Nederland 50 mensen aan aids. De aidssterfte is al 5 jaar stabiel.

Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd. In 1994 stierven nog ruim 400 aidspatiënten.

Onder meer door betere medicijnen is het aantal overlijdensgevallen fors gedaald. Aids is in principe geen dodelijke ziekte meer, zeggen deskundigen.

Bijna de helft van alle aidsdoden (43 procent) is de laatste tien jaar westers of niet-westers allochtoon. Bij vrouwen is de aidssterfte onder niet-westerse allochtonen meer dan elf keer hoger dan bij autochtonen. Bij mannen is dit drie keer zo hoog. De sterfte is vooral hoog onder Afrikanen, Antillianen en Surinamers.

Het CBS denkt dat er een link is met de het hoge aantal hiv-besmettingen in hun landen van herkomst. Hiv kan leiden tot aids.