BAARN - De verzorging van iemand met milde geheugenproblemen vraagt soms veel van je.

Mensen kunnen aangebrand of rusteloos zijn. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers hierdoor een groter risico op gezondheidsproblemen lopen.

Als iemand milde geheugenproblemen ervaart die niet passen in het normale verouderingsprobleem spreken we van Mild Cognitive Impairment (MCI).

De geheugenproblemen worden gekenmerkt door verandering in het geheugen die niet zo zeer van invloed zijn op het dagelijks functioneren, maar wel voor frustratie en boosheid kunnen zorgen bij de persoon met de beperking.

MCI kan een voorspeller zijn van de ziekte van Alzheimer, maar niet iedereen krijgt uiteindelijk te maken met dementie.

Cortisol

Uit het onderzoek van de Virginia Tech bleek dat hoe meer de dag van de verzorger wordt verstoord door het gedrag van hun geliefde, des te meer problemen hebben ze om hun eigen leven in balans te houden. Hierdoor ervaren de verzorgers meer stress.

Dit zagen de onderzoekers vooral aan verhoogde hoeveelheden van het stresshormoon cortisol.

Stress

"De dagelijkse zorg voor iemand met MCI geeft weinig tijd voor eigen herstel en kan je eigen systeem ontregelen", aldus hoofdonderzoeker Tina Savla.

"Deze ontregeling draagt bij aan het ontstaan van ziekten: het beïnvloedt het cardiovasculaire, metabole en immuunsysteem." Volgens Savla is het van belang dat mantelzorgers effectief leren omgaan met hun stress. "Dit is voordelig voor hun eigen gezondheid en zorgt er daarnaast voor dat zij beter in staat zijn om hun geliefde te ondersteunen."