Dinsdag 24 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Slechte doorbloeding beschadigt hersenen

NIJMEGEN - De hersenen van bijna alle 50-plussers gaan met de jaren slechter functioneren. Onderzoekers van het UMC St. Radboud stelden vast dat de hersenen van ouderen schade oplopen als gevolg van stoornissen in de doorbloeding.

Veel mensen krijgen geheugenklachten of moeite met bewegen als ze ouder worden.

Wetenschappers hadden het vermoeden dat dat komt door een verminderde doorbloeding van de hersenen. Die aandoening komt veel voor bij ouderen.

Hart- en vaatziekten

Meer dan 90 procent van alle mensen ouder dan 60 jaar heeft een slechte doorbloeding van de hersenen. Hart- en vaatziekten zijn meestal de oorzaak.

Met behulp van een nieuwe MRI-techniek, de zogenaamde diffusion tensor imaging (DTI) kan de mate van beschadiging van de hersenen als gevolg van een verstoorde doorbloeding worden gemeten.

Hersenschade

Niet iedere persoon met een verstoorde doorbloeding heeft even veel problemen met het geheugen en bewegen.

De onderzoekers meetten de hersenschade als gevolg van de slechtere doorbloeding bij ruim 500 mensen boven de 50 jaar. Voorheen bleven deze hersenbeschadigingen op de ‘gewone’ MRI scan namelijk verborgen.

Mensen met de meest ernstige beschadigingen in de hersenen als gevolg van doorbloedingsstoornissen bleken slechter te presteren wat betreft hun geheugen en lopen dan mensen met minder doorbloedingsstoornissen en daardoor geringere beschadigingen.

Dit resultaat biedt concrete aanknopingspunten om beschadigingen in de hersenen eerder vast te stellen dan toe nu het geval, zodat mogelijk eerdere behandeling kan plaatsvinden.

Voorbode dementie

Alle mensen die deelnamen aan het Nijmeegse onderzoek worden komend jaar opnieuw onderzocht. Zo wordt bekeken of de gevonden beschadigingen van de hersenen wellicht een voorbode zijn van dementie en/of parkinsonisme (een aandoening lijkend op de ziekte van Parkinson). Dat zou betekenen dat artsen deze aandoeningen eerder zouden kunnen vaststellen.

Aanbevolen artikelen