BAARN - Gestreste mensen vallen snel terug in slechte gewoonten. Daarnaast is hun gedrag niet doelgericht. De neurotransmitter norepinifrine speelt hierin een bepalende rol.

Als we het effect van norepinefrine stoppen met bètablokkers dan vertoont een gestrest persoon 'normaal' gedrag

"Deze resultaten kunnen vooral van belang zijn voor verslavingen waarbij stress een sleutelrol speelt.", aldus onderzoeker Lars Schwabe van de Duitse Ruhr-Universität in Bochum.

Uit eerder onderzoek wisten de onderzoekers dat stress doelgericht gedrag beïnvloedt. Met dit nieuwe onderzoek wilden ze proberen de negatieve effecten van stress te voorkomen.

Propranol

Hiervoor maakten Schwabe en zijn collega's gebruik van de bètablokker propranol. De helft van de deelnemers kreeg het geneesmiddel, de andere een placebo.

In een experiment werden de deelnemers beloond met chocola of sinaasappelsap bij onderdelen van een stressvolle test. Vervolgens konden ze zoveel van de beloning eten als ze zelf wilden. "Dit verminderde de waarde van de beloning.", aldus Schwabe.

Beloning

In de test die daarop volgde kozen de deelnemers aan de propranol minder vaak voor antwoorden die tot een beloning leidden. Ze waren tijdens de test ook net zo doelgericht als mensen die geen stress ervaarden tijdens de test. Het gedrag bij de gestreste personen(placebo) was totaal anders.

De waarde van de beloning verminderde voor hen niet. Ze kozen keer op keer voor de beloning en bleven dus bij hun gewoonten. Deze resultaten laten zien dat norepinefrine bemiddeld in de effecten of stress en dat bètablokkers in staat zijn om de negatieve effecten te voorkomen.