BAARN - Het slikken van paracetamol is niet helemaal zonder risico.

Regelmatig te veel paracetamol kan uiteindelijk leiden tot een gevaarlijke overdosis, met in het slechtste geval overlijden tot gevolg.

Deze zogenaamde gespreide overdosis kan ontstaan als mensen pijn hebben en regelmatig meer paracetamol slikken dan ze zouden moeten.

"Het gaat dus niet om een bewuste overdosis, zoals bij mensen die een poging tot zelfdoding doen.", legt onderzoeker Kenneth Simpson uit. "In de loop van de tijd bouwt de schade zich en het uiteindelijk effect kan fatale gevolgen hebben."

Gespreide overdosis

Simpson heeft samen met zijn collega's van de University of Edinburgh de gegevens van 663 patiënten onderzocht. Bij al deze patiënten was sprake van een leveraandoening veroorzaakt door paracetamol. Bij 161 lag de oorzaak bij een gespreide overdosis, vaak om klachten als buikpijn, spierpijn en hoofdpijn te verzachten.

Volgens Simpson is de gespreide overdosis lastig te herkennen, wat maakt dat artsen het vaak over het hoofd zien. Bij een directe overdosis zijn grote hoeveelheden paracetamol in het bloed aanwezig, maar bij een gespreide overdosis niet. Gezien de ernst van het probleem, wijst Simpson op het belang van vervolgonderzoek en de ontwikkeling van diagnostische methode.