UTRECHT - Organisaties van medisch specialisten hebben gezamenlijk draaiboeken opgesteld die de veiligheid van patiënten moeten vergroten. Ze hebben dat donderdag bekendgemaakt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) had in het verleden ernstige kritiek op de gang van zaken tijdens operaties.

De verschillende specialisten die bij de operatie waren betrokken, bleken bijvoorbeeld vaak niet goed met elkaar samen te werken waardoor de kans op complicaties groter werd.

In het draaiboek ligt nu vast dat er overleg wordt gevoerd, dat bepaald moet worden wie waar verantwoordelijk voor is, en zijn er vaste momenten ingebouwd waarop wordt gecontroleerd of de apparatuur goed werkt.

Bij het opstellen van het draaiboek waren onder meer de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie betrokken.