GRONINGEN - Hoe meer patiënten met colitis ulcerosa roken, hoe minder  last hebben van hun ziekte. Dat blijkt uit onderzoek van Frans van der Heide van het UMC Groningen.

Ook bevestigt de promovendus eerdere studies waaruit blijkt dat rokers minder kans hebben om colitis ulcerosa te ontwikkelen.

Op een verwante chronische darmziekte, de ziekte van Crohn, hebben rokers juist weer méér kans. Anders dan eerdere studies uitwijzen, lijkt roken het beloop van de ziekte van Crohn niet te beïnvloeden.

Deze en andere conclusies uit het onderzoek van Van der Heide laten zien hoe complex het verband tussen roken en chronische darmziekten is.

Rookgedrag

Nader inzicht in de interactie tussen de erfelijke aanleg en het rookgedrag kan wellicht het risico op het ontwikkelen en het beloop van chronische darmziekten helpen voorspellen, stelt de promovendus.

Aanvullend onderzoek op dit vlak kan helpen de behandeling van deze ziekten beter op de individuele patiënt af te stemmen.

Levertransplantatie

Van der Heide onderzocht ook de rol van roken na levertransplantatie. Hij stelt vast dat zich onder patiënten met een levertransplantatie veel rokers bevinden, en dat veel ex-rokers na een levertransplantatie weer beginnen met roken.

Hij concludeert dat er een verband is tussen roken en het risico op kanker na een levertransplantatie. Van der Heide pleit er daarom voor dat patiënten na een levertransplantatie hulp krijgen bij het stoppen met roken en vaker worden gescreend op kanker.