BAARN - Mensen die antibiotica slikken tegen hun acne hebben een grotere kans om keelontsteking te ontwikkeling, dan mensen die dat niet doen. Dat blijkt uit onderzoek aan de University of Pennsylvania.

Veel wetenschappers maken zich zorgen over de veiligheid van antibioticagebruik op de lange termijn. Deze zorgen variëren echter sterk.

Aangezien antibiotica vaak gebruikt worden om acne onder controle te houden, vonden de onderzoekers dit een ideale groep mensen om de lange termijneffecten te bestuderen.

Het onderzoeksteam, onderleiding van David Margolis, voerde twee onderzoeken uit bij studenten. In de ene studie keken zij naar het verband tussen antibiotica bij acne en keelontsteking.

Het tweede onderzoek betrof het verband met een groep streptokokken A bacteriën. Deze bacteriën zijn verantwoordelijk voor tal van aandoeningen als roodvonk, keelontsteking, longontsteking en hersenvliesontsteking.

Vaker

Uit beide onderzoeken bleek dat studenten die een oraal antibioticum slikten tegen de acne meer dan twee keer zo vaak te maken kregen met symptomen van keelontsteking.  Het gebruik van topische antibiotica, die direct op de huid aangebracht kan worden, verhoogde het risico minder. Voor besmetting met de streptokokken A bacteriën vonden de onderzoekers geen verband.