BILTHOVEN - Inwoners van krimpregio’s zijn minder gezond dan de rest van Nederland. Uitschieter is Zuidoost-Limburg.

Daar vindt ruim 25 procent zijn gezondheid minder dan goed, tegen 18 procent in heel Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Krimpregio’s zijn gebieden waar steeds minder mensen wonen. De Nederlandse overheid heeft drie krimpregio’s benoemd: Parkstad Limburg (Zuidoost-Limburg), Zeeuws-Vlaanderen en Eemsdelta (Noordoost-Groningen).

Heerlen meest ongezond

In alle drie de krimpregio’s is het percentage onderzochte mensen dat de eigen gezondheid minder dan goed vindt hoger dan het landelijk gemiddelde. In Parkstad Limburg vindt meer dan een kwart de eigen gezondheid minder dan goed, in Zeeuws-Vlaanderen is dat 22,5 procent en in de Eemsdelta 20 procent.

Van alle gemeenten in deze drie krimpregio’s voelen de inwoners van Heerlen (28,8 procent), Kerkrade en Delfzijl (27,7 procent) zich het meest ongezond.

Levensverwachting

Ook wat betreft de levensverwachting steken de krimpregio’s minder gunstig af bij het gemiddelde in Nederland. De levensverwachting van de Nederlander is 80,1 jaar, in Kerkrade is dat 77,0. Daarmee is het de laagst scorende gemeente uit de onderzochte krimpregio’s.

Verder constateren de onderzoekers dat in zes van de acht gemeenten van regio Parkstad Limburg de sterfte aan hart- en vaatziekten hoger ligt dan gemiddeld in Nederland.

Oorzaken

Dit gezondheidsverschil is slechts in geringe mate te verklaren door verschillen in de bevolkingssamenstelling, zoals in leeftijdsopbouw of sociaal-economische status. Andere mogelijke verklaringen zijn een afnemend zorgvoorzieningenniveau in de krimpregio’s en aantasting van de leefomgeving. Deze factoren zijn in dit onderzoek niet bestudeerd. Meer inzicht in het effect van deze factoren is dan ook nodig.