BAARN - Kinderen met overgewicht die te weinig slapen hebben vaak meer moeite met leren.

Andersom hebben kinderen met leerproblemen een groter risico op overgewicht en slaapproblemen.

Uit onderzoek van de University of Chicago blijkt dat deze factoren elkaar allemaal beïnvloeden.

Het was al bekend dat overgewicht het risico op ademhalingsproblemen tijdens de slaap verhoogt. Dat chronisch slaapgebrek een negatieve invloed heeft op schoolprestaties is ook niet nieuw. In dit onderzoek werd voor het eerst gekeken naar de interactie tussen obesitas, slaapgebrek en leerprestaties bij basisschoolleerlingen.

Slaaplab

Een groep van 351 kinderen van gemiddeld 8 jaar maakte intelligentie- en leertesten. Daarnaast sliepen ze een nacht in een slaaplab om te bekijken of ze ademhalingsproblemen zoals apnoe hadden. Geen van de kinderen had een leerprobleem of gebruikte ADHD-medicatie.

Alle factoren bleken elkaar te beïnvloeden. Slecht slapen verhoogde het risico op zowel obesitas als een slechte score op de testen. Obesitas verhoogde het risico op een slechte score en slaapproblemen die te maken hebben met de ademhaling. Een slechte score bij de testen beïnvloedde de kans op obesitas en slaapproblemen.

Screening

Volgens onderzoeker Karen Spruyt worden slaapproblemen vaak over het hoofd gezien bij kinderen die te zwaar zijn of minder goed presteren op school. "Naast campagnes die zich richten op het voorkomen van overgewicht, zou het goed zijn om kinderen met leerproblemen te screenen op ademhalingsmoeilijkheden tijdens het slapen."