BAARN - Het aantal allergieën neemt toe. Blootstelling aan bacteriën speelt hier een belangrijke rol in. Het is daarom dat kinderen die met een keizersnede geboren zijn waarschijnlijk vaker allergieën ontwikkelen.

Dat blijkt uit onderzoek van de University of Copenhagen.

De onderzoekers bestudeerden ruim 400 kinderen en constateerden een verband tussen het aantal bacteriën in de endeldarm(rectum) en de kans op het ontwikkelen van een allergie later in het leven.

Diversiteit

Weinig diversiteit in de darmflora tijdens de peutertijd gaat vaker gepaard met een allergie als het kind naar school gaat. Hoe groter de variatie in bacteriën, des te lager de kans op het ontwikkelen van een allergie.

Het maakt dus bijvoorbeeld een verschil of een kind via de normale weg of met een keizersnede ter wereld is gekomen. Bij een natuurlijke geboorte worden kinderen direct blootgesteld aan de bacteriën uit de endeldarm van de moeder. Bij een keizersnede zijn veel minder bacteriën aanwezig. Dit zou dan ook kunnen verklaren waarom keizerkinderen veel vaker allergieën ontwikkelen.

In de baarmoeder en tijdens de eerste zes maanden van het leven beschermt het immuunsysteem van de moeder het kind. De onderzoekers denken dat de darmflora van kinderen wordt beïnvloed door het antibioticagebruik van de moeder en allerlei kunstmatige stoffen waaraan de moeder is blootgesteld.

Ontwikkeling

"Er is niet maar een bacterie verantwoordelijk voor allergie en overgevoeligheid.", legt onderzoeker Hans Bisgaard uit. "Het is van belang dat kinderen veel verschillende bacteriën ontmoeten. Bij voorkeur al op heel jonge leeftijd, wanneer het immunsysteem zich nog ontwikkelt."