DEN HAAG - Alle universitaire ziekenhuizen (umc's) moeten vooraf aan patiënten vertellen wat een behandeling gaat kosten. Dat vindt de Nationale Ombudsman.

''Naast de umc's roep ik ook de particuliere ziekenhuizen op om die informatie vooraf geven'', aldus de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer dinsdag.

Aanleiding is een zaak in Groningen, waarbij een patiënte ineens 330 euro moest betalen, terwijl zij daar vooraf niet van op de hoogte was. De umc’s vallen onder de bevoegdheid van de Nationale Ombudsman, dat wil zeggen dat zij adviezen van de Ombudsman overnemen.

Voor particuliere ziekenhuizen geldt dat echter niet. ''Daarom verzoek ik ze hier ook gehoor aan te geven’’, aldus Brenninkmeijer.

Zorgverzekering

Over het algemeen hebben patiënten geen idee wat een behandeling kost, omdat de rekening direct naar de zorgverzekering gaat. Maar soms valt iets onder het eigen risico en dan kan het bedrag flink tegenvallen.

''Ziekenhuizen moeten beseffen dat patiënten wellicht die rekening niet kunnen of willen betalen’’, aldus Brenninkmeijer. Hij vindt het geen goede zaak als mensen voor een voldongen feit komen te staan en er ineens een forse rekening op de mat ligt.