UTRECHT - Scans die gemaakt zijn om longkanker op te sporen zijn ook bruikbaar om longziekte COPD te vinden. Dat meldt een onderzoeksteam van het UMC Utrecht.

In het NELSON-onderzoek werken Utrechtse, Groningse, Rotterdamse, Haarlemse en Belgische artsen samen om via een bevolkingsonderzoek longkanker op te sporen. Mensen die roken of hebben gerookt worden uitgenodigd om een CT-scan van hun longen te laten maken.

Met deze scan is eventuele longkanker in een vroeg stadium op te sporen. Maar rokende mensen hebben ook een sterk vergrote kans op longziekte COPD. Het zou efficiënt zijn om via de longscan ook meteen COPD op te sporen. Dit wordt nu standaard gedaan met een aparte longfunctietest.

De onderzoekers namen eerst een longfunctietest af bij 1140 deelnemers aan het NELSON-onderzoek. Hiervan bleken 437 COPD te hebben. Daarna analyseerden ze de longscans van de deelnemers.

Op basis van de scan plus enkele eigenschappen van de patiënt (zoals gewicht en aantal gerookte sigaretten) konden ze het risico op COPD redelijk voorspellen. Ze spoorden 274 van de 437 patiënten op.

Vervangen

Het betekent niet dat de longfunctietest vervangen kan worden door een CT-scan, maar een eventueel bevolkingsonderzoek naar longkanker met CT-scans zou ook COPD-gevallen kunnen opsporen. Of zo’n bevolkingsonderzoek er komt is nog niet duidelijk.  

"Bevolkingsonderzoeken zijn duur en de kosteneffectiviteit staat vaak ter discussie", reageert onderzoeksleider dr. Pim de Jong. "Mocht het komen tot een longkankerscreening in Nederland of elders dan kan het toevoegen van COPD wellicht helpen de screening kosteneffectief te maken."