BAARN - Mensen waarbij darmkanker in de familie voorkomt, zouden dagelijks een lage dosis aspirine moeten gebruiken, zeggen wetenschappers van Newcastle University. Hiermee verklein je de kans dat je zelf ook kanker krijgt.

Een groep van 861 mensen met een verhoogd risico op kanker begonnen tussen 1999 en 2005 elke dag aspirine te slikken.

Deze patiënten hadden allemaal het Lynch-syndroom. Patiënten met het syndroom van Lynch hebben een sterk verhoogde erfelijke aanleg voor het krijgen van verschillende soorten kanker.

Effect aspirine

In 2007 was er nog geen verschil te zien tussen de aspirinegebruikers en de controlegroep, die een placebo kreeg. Maar in 2010 werden er in de controlegroep 34 tumoren ontdekt, tegen 19 in de aspirinegroep. Het duurde dus een aantal jaar voordat het effect van de aspirine te merken was.

Uit verdere analyse bleek dat bij degenen die minstens twee jaar lang aspirine innamen het effect nog groter was. Bij deze patiënten verminderde het aantal gevallen van darmkanker met 63 procent vergeleken met de placebogroep.

Erfelijke darmkanker

"Mensen die een familiegeschiedenis hebben waarin duidelijk veel darmkanker voorkomt, zouden serieus moeten overwegen om dagelijks een lage dosis aspirine te gebruiken. Dit geldt zeker voor degenen met een erfelijke aanleg voor kanker.", aldus prof. John Burn.