Maandag 3 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Organisatie van de zorg in 2020

DEN HAAG - De medisch-specialistische zorg zal in 2020 anders georganiseerd moeten zijn. Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. De zorgvraag neemt toe en verandert. Er zullen, mede door de vergrijzing, meer patiënten komen met een of meerdere chronische ziekten.

Aangezien de financiële ruimte om deze veranderende zorgvraag op te vangen beperkt blijft, adviseert de Raad een verandering van het gezondheidssysteem.

Het advies 'Medisch-specialistische zorg in 2020' is donderdagmorgen aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De belangrijkste boodschap in het advies is: ''Zorg dichtbij als het kan en ver weg als het moet.'' De Raad hamert op een herordening van het zorglandschap. Relatief eenvoudige en veelvoorkomende medische specialistische zorg moet gedeconcentreerd worden en dus voor iedereen dichtbij beschikbaar zijn. Complexere en acute zorg zou juist geconcentreerd moeten worden.

Gezondheidscentra

Om dit te bereiken adviseert de Raad het opzetten van gezondheidscentra. In die centra zou 24/7 veelvoorkomende zorg aanwezig moeten zijn, zodat deze voor iedereen bereikbaar is. De gezondheidscentra maken deel uit van een zorgnetwerk.

Binnen dit netwerk zijn verdere zorgvoorzieningen opgenomen, waaronder ook een topklinisch ziekenhuis of universitair medisch centrum (UMC). Het advies van de Raad benadrukt het belang van samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals, maar ook met patiënten.

Keuzes

Daar tegenover staat dat ziekenhuizen juist keuzes moeten maken. Zij bieden niet alle zorg meer aan, maar doen waar ze goed in zijn. Ook deze ziekenhuizen zijn onderdeel van het zorgnetwerk met een UMC of topklinisch ziekenhuis. Ook de spoedeisende hulp vraagt een andere aanpak, waarbij bereikbaarheid en beschikbaarheid een belangrijke cruciaal zijn.

Tot slot beveelt de Raad ook aanpassingen in de kwaliteitsnormering en de bekostiging aan en benadrukt zij het belang voor een landelijke regeling voor het Elektronisch Patiënten Dossier(EPD).

Aanbevolen artikelen