AMSTERDAM - Er is geen overtuigend bewijs dat de jaarlijkse griepprik voor ouderen en risicogroepen werkzaam en effectief is.

De beschikbare onderzoeken vertonen namelijk tekortkomingen of de conclusies zijn tegenstrijdig, concludeert het Geneesmiddelenbulletin op basis van een analyse van een aantal onderzoeken en studies naar de jaarlijkse influenzavaccinatie.

"Een groot deel van het bewijs over de werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie is afkomstig uit een lagere categorie van wetenschappelijk bewijs, waarvan de conclusies grotendeels lijken te zijn vertekend door verstorende factoren," stelt het bulletin.

"Derhalve kan worden vastgesteld dat er geen valide bewijs is uit gerandomiseerd onderzoek of meta-analysen daarvan dat de jaarlijkse influenzavaccinatie bij ouderen en risicopatiënten werkzaam en effectief is."

Er zijn meer en grotere onderzoeken nodig om de werkzaamheid en effectiviteit van de griepprik bij de verschillende risicogroepen vast te stellen, luidt de conclusie. Miljoenen mensen krijgen jaarlijks een griepprik.