BAARN - Vrouwen die nachtdiensten draaien in het ziekenhuis zetten hun gezondheid op het spel. Deze vrouwen hebben namelijk risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Dat blijkt uit onderzoek van de Canadese Joan Tranmer van de Queen's University. Tranmer bestudeerde 227 vrouwen op middelbare leeftijd werkzaam in twee ziekenhuizen in Ontario.

Niet alleen verpleegsters zijn betrokken bij het onderzoek, ze keek ook naar medewerkers bij de adminisatratie en het laboratorium die dag- en nachtdiensten draaiden.

Risicofactoren

De resultaten van het onderzoek van Tranmer laten zien dat de onderzochte vrouwen in de nachtdienst ten minste drie hoog risicofactoren voor hart- en vaatziekten hadden.

Een hoge bloeddruk kwam bijvoorbeeld bij 38 procent van de vrouwen voor en 60 procent van de vrouwen had een buikomvang groter dan 80 centimeter.

Metabool syndroom

Vrouwen die ouder zijn dan 45 jaar, de overgang bereikt hebben, al meer dan zes jaar nachtdiensten draaien en dit nog altijd doen hebben de grootste kans op het metabool-syndroom.

Zo was bij de vrouwen die minder dan zes jaar in wisselende diensten werkten bij 8 procent sprake van het metabool syndroom. Na zes tot vijftien jaar wisseldiensten was dit 18 procent, maar na vijftien jaar zelfs 74 procent.

Ritme

Toenemende leeftijd is hier vanzelfsprekend een oorzaak van, maar ook de nachtdiensten hebben invloed.

"Het is nog onduidelijk waarom wisselende diensten invloed hebben op de risicofactoren.", aldus Tranmer. "De verstoring het biologische ritme en daarmee het slaap-, eet- en beweegpatroon is een mogelijke oorzaak."

Tranmer presenteerde de resultaten van haar onderzoek op het Canadian Cardiovascular Congress 2011.