BAARN - Wanneer we het moeilijk hebben, gaan veel van ons meer drinken. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Werkeloosheid, faillissement en economische recessie gaan gepaard met een toename in alcoholgebruik.

Deze toename bestaat onder andere uit comazuipen, probleemdrinken en rijden onder invloed. Deze bevinding zijn tegenstrijdig met wat altijd gedacht werd.

"Men dacht dat met een toename in werkeloosheid, het inkomen vermindert en mensen dus minder drinken omdat ze de middelen niet hebben.", legt onderzoeker Michael French van de University of Miami uit.

"Maar mensen gebruiken alcohol juist als zelfmedicatie tegen de stress.", aldus French. "Als je meer tijd hebt, kan je ook meer drinken. Vrije tijd en zelfmedicatie wegen op tegen het verminderde inkomen."

Comazuipen
Jongvolwassenen tussen de 18 en 24 zijn het meest geneigd tot comazuipen (binge drinking). Deze term wordt gebruikt als mannen gemiddeld vijf of meer drankjes in twee uur nuttigen.

Bij vrouwen ligt deze grens bij vier drankjes. Deze grenzen zijn gebaseerd op het percentage alcohol in het bloed.

Ontspanning
Opvallend was ook dat drinken meer gebruikelijk is bij mensen met een hoog opleidingsniveau en hoger inkomen. Mensen met een baan drinken ook meer als het slecht gaat met de economie, blijkt uit het onderzoek. Ze gebruiken alcohol om te ontspannen.