AMSTERDAM - Het UMC Sint Radboud in Nijmegen en de Arbo Unie openen deze week een polikliniek voor mensen die ziek zijn geworden door chemische stoffen waaraan ze tijdens hun werk zijn blootgesteld.  

De kliniek moet ervoor zorgen dat de juiste diagnose sneller wordt gesteld en dat herhaling bij collega's wordt voorkomen, meldt het ziekenhuis in Nijmegen donderdag.

Onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten wees vorig jaar uit dat elk jaar in Nederland minstens drieduizend mensen sterven door zaken waaraan ze tijdens hun werk hebben blootgestaan.

Kanker is met 1350 sterfgevallen per jaar de voornaamste doodsoorzaak, als gevolg van het werken met chemische stoffen of asbest.

Aandacht

Ziektes als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen worden volgens het UMC Sint Radboud nauwelijks herkend in de reguliere zorg. Dat zou onder meer komen doordat er onvoldoende aandacht voor is, de kennis ontbreekt of omdat het stellen van een diagnose complex en tijdrovend is.

Mensen met klachten die mogelijk komen door werken met chemische stoffen kunnen bij de polikliniek klinische arbeidstoxicologie terecht als ze een verwijzing van de bedrijfsarts hebben.