BAARN - Een chronisch slaaptekort tijdens de adolescentie zorgt niet alleen voor lamlendige pubers. Het leidt mogelijk ook tot blijvende schade in het brein.

"Als je te weinig slaapt tijdens de adolescentie, met name chronisch, kan dit blijvende consequenties hebben voor de verbindingen in de hersenen.

Tijdens de adolescentie ontwikkelt het brein zich namelijk enorm: er vormen zich nieuwe synapsen en deze worden ook weer afgebroken.", zegt dr. Chiara Cirelli van de University of Wisconsin-Madison.

Synaps

Een synaps is een ruimte in de verbinding tussen zenuwcellen. In deze ruimte brengen neurotransmitters boodschappen over. Bij volwassen knaagdieren en vliegen worden tijdens de slaap de synapsen zwakker en kleiner.

Dit gebeurt waarschijnlijk om ze voor te bereiden op de wakkere uren waarin de synapsen weer sterker en groter worden door nieuwe ervaringen en informatie.

Onderzoek

De onderzoekers vergeleken adolescente muizen die mochten slapen met muizen die wakker gehouden werden. Ze volgden de vorming en afbraak van synapsen door het aantal dendritische spines te tellen: deze uitsteeksels bevatten synapsen en zorgen ervoor dat hersencellen signalen ontvangen van andere hersencellen.

In de muizenhersenen was er een verschil te zien tussen slapen en waken. De dichtheid van de dendritische spines nam af tijdens de slaap en nam toe tijdens het wakker zijn.

Resultaat

"Dit resultaat laat zien dat hoe lang je slaapt of wakker ligt de synapsvorming beïnvloedt. De belangrijke volgende vraag is wat er precies gebeurt als je chronisch te weinig slaapt, iets wat veel adolescenten doen.

De gevolgen van slaapgebrek kunnen goedaardig, tijdelijk en omkeerbaar zijn," zegt Cirelli, "maar het kan het volwassen worden en functioneren van de hersenen ook blijvend veranderen."