BAARN - Een blij gezicht is makkelijker te herkennen voor patiënten met dementie. Het vermogen om negatieve emoties zoals boosheid, angst en afgrijzen te herkennen verliest een patiënt eerder.

"Alle patiënten blijven geluk herkennen, in ieder geval in de eerste stadia van de ziekte, zelfs als herkenning van andere emoties ernstig is beperkt.", legt onderzoeker Oliver Piguet van het onderzoekscentrum Neuroscience Research Australia uit. Zijn team onderzocht 41 patiënten met frontotemporale dementie (FTD).

Deze vorm van dementie is een van de meest voorkomende vormen bij volwassenen. Gemiddeld openbaart FTD zich tussen de 50 en de 60, maar er zijn ook dertigers die de ziekte krijgen.

Herkenning
Tot nu toe was het onbekend of de verschillende vormen van FTD dezelfde gebreken vertonen op het gebied van emotieherkenning. Vandaar dat de onderzoekers keken naar het vermogen van patiënten om boosheid, afgrijzen, angst, geluk, verdriet en verassing te herkennen. Ze keken naar zowel een normale als overdreven uitdrukking van een emotie.

Overdreven
"Patiënten met semantische dementie waren totaal niet in staat om emoties te herkennen.", vertelt Piguet. Ook patiënten met progressief niet-vloeiende afasie en een gedragsvariant van FTD hadden moeite met emoties, vooral boze en verdrietige gezichten. Overdreven uitdrukkingen konden zij beduidend beter herkennen.

Bij de laatste twee dementievormen gaat het waarschijnlijk om een gebrek aan aandacht. De patiënten zijn niet in staat om aandacht te besteden aan de juiste onderdelen van het gezicht. Overdreven gezichtsuitdrukkingen kan de communicatie met deze patiënten daarom verbeteren.