DEN HAAG - Kankerpatiënten die veel negatieve emoties ervaren en deze niet uiten, hebben een lichamelijk en emotioneel slechtere conditie dan andere kankerpatiënten.

Tot die conclusie komt onderzoeker Floortje Mols van de Universiteit van Tilburg. Mols onderzocht het verband tussen het type persoonlijkheid en de gezondheidstoestand van ruim drieduizend kankerpatiënten.

 
Uit haar studie blijkt dat patiënten met een zogeheten type D persoonlijkheid er aanzienlijk slechter aan toe zijn dan andere patiënten.
 
Een type D persoonlijkheid combineert twee normaal voorkomende persoonlijkheidskenmerken: negatieve affectiviteit (de neiging om negatieve emoties te ervaren) en sociale inhibitie (de neiging om jezelf of je emoties niet te uiten in het bijzijn van anderen).

Kankerpatiënten met de combinatie van deze twee persoonlijkheidskenmerken rapporteerden een lagere algemene en mentale gezondheid en een slechter sociaal functioneren.
 

Minder vitaal

Ook voelden zij zich vermoeider en minder vitaal dan de patiënten zonder type D persoonlijkheid. Depressies komen ook vaker voor bij de type D persoonlijkheden. Deze verschillen tussen beide patiëntengroepen konden niet op een andere manier worden verklaard.
 
"Patiënten met deze persoonlijkheid praten vaak niet over de symptomen die ze ervaren. Als je niet praat over je symptomen, kan een arts ze ook niet adequaat behandelen.", stelt Mols. Daarbij lijkt de impact van de kanker bij deze patiënten groter. Behandelaars zouden daarom extra aandacht moeten hebben voor kankerpatiënten met een type D persoonlijkheid.
 

Hartpatiënten

Eerder onderzoek toonde dat hartpatiënten met een type D persoonlijkheid er slechter aan toe zijn dan andere hartpatiënten. Dat dit verband ook voor kanker opgaat was nog niet eerder aangetoond. 
 
Mols doet onderzoek met een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Zuid in Eindhoven. In totaal namen 3080 kankerpatiëntenpatiënten deel. Van de ondervraagden hadden 572 patiënten een type D persoonlijkheid.