ROTTERDAM - Maandag start het Erasmus MC met een online enquête onder de Nederlandse bevolking naar hun kennis van de huid. De onderzoekers willen weten of de Nederlander voortekenen van huidkanker herkent en er actie op onderneemt. 

Het onderzoek wordt geleid door dermatoloog Ellen de Haas en epidemioloog Esther de Vries.

 
De onderzoekers willen te weten komen in hoeverre Nederland op de hoogte is van de oorzaken en risico's van huidkanker. Als er beter zicht is op hoe mensen met hun huid omgaan, kan de voorlichting op het gebied van huidkanker ook verbeterd worden. 
 
Ellen de Haas benadrukt het belang van het onderzoek: "Er is jarenlang voorlichting gegeven over veilig zonnen, maar hoe bewust gaan mensen om met hun grootste orgaan, de huid?
 
"Weet men bijvoorbeeld dat er verschillende oorzaken en vormen van huidkanker zijn en dat er meer is dan een veranderende moedervlek? Met de resultaten kunnen we onze voorlichting verbeteren en ontwikkelen. Want als we mensen op tijd behandelen, besparen we veel leed en ziektelast."
 

Explosief

Het aantal gevallen van huidkanker groeit explosief naar één op de zes Nederlanders. "We weten nu al dat het aantal mensen met huidkanker toeneemt, vanwege toegenomen risico’s maar ook in belangrijke mate vanwege de vergrijzing.", vertelt Esther de Vries.
 
"In tegenstelling tot andere kankersoorten kun je vroege signalen van huidkanker eenvoudig zien. We willen weten of de Nederlander deze voortekenen ook herkent en er actie op onderneemt, voordat huidkanker zich ontwikkelt of zolang de huidtumoren nog in een vroeg stadium zijn."

Iedere Nederlander kan meedoen op de website kenuwhuid.nl. Het onderzoek loopt tot het einde van het jaar en wordt mede ondersteund door het Nationaal Huidfonds en de Stichting Melanoom.