BAARN - Een belangrijke oorzaak van ADHD is een overgevoeligheid voor normale voeding. Diagnostiek en behandeling van ADHD zijn daarom hoog nodig aan vernieuwing toe. Dat stelt onderzoeker Lidy Pelsser van het ADHD Research Centrum.

ADHD is de meest voorkomende kinderpsychiatrische stoornis. De exacte oorzaak is niet duidelijk, waarschijnlijk spelen erfelijke en omgevingsfactoren een rol.

De behandeling bestaat vooralsnog vooral uit medicatie. Meer onderzoek naar de oorzaak van ADHD is dringend nodig, zodat het voorkomen kan worden, schrijft Pelsser in haar proefschrift.
 
Zestig procent

Uit dit en eerder onderzoek blijkt dat zowel ADHD als opstandig en brutaal gedrag bij zestig procent van de kinderen door gewone voeding veroorzaakt worden.

Eerder dit jaar publiceerde Pelsser de resultaten van haar onderzoek naar de effecten van een speciaal dieet, het RED-dieet, in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

RED-dieet

Het RED-dieet is een op individuele leest geschoeid dieet. Alle voedingsmiddelen waarop kinderen zouden kunnen reageren, mogen ze gedurende vijf weken niet eten. Zo kun je vaststellen of de voeding het gedrag beïnvloedt.

Als dat zo is, worden afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk weer aan het dieet toegevoegd. Dan blijkt op welke specifieke voedingsmiddelen een individueel kind reageert met ADHD-gedrag.
 
Pelsser stelt dat de huidige definitie van ADHD niet meer voldoet. Deze zou vervangen moeten worden door food-induced (FI-) ADHD enerzijds en classic ADHD anderzijds, afhankelijk van de reactie van het kind op het RED-dieet.

Effect

"Het effect op ADHD van het dieet blijkt groter te zijn dan het effect van medicatie. Bovendien werkt het dieet de hele dag, terwijl medicatie 's ochtends nog niet is ingewerkt en ’s avonds alweer is uitgewerkt.", zegt Pelsser.

Daarom zou het dieet volgens haar standaard toegepast moeten worden bij de diagnostiek van ADHD. Bij zestig procent van de kinderen zal vervolgens blijken dat er sprake is van FI-ADHD, en bij deze kinderen zou aanpassing van hun voeding onderdeel moeten zijn van de behandeling.