LEUVEN - Een Belgische toxicoloog stelt dat zwembaden met chloor niet zonder gezondheidsrisico's zijn. Zo hebben jongens die in hun eerste zes levensjaren vaak in chloorwater zwemmen tot drie keer meer kans om later vruchtbaarheidsproblemen te hebben.

Alfred Bernard van de Katholieke Universiteit Leuven zegt dit woensdag in de Belgische Corelio-kranten, waaronder De Standaard.

Het chloorwater heeft invloed op de hoeveelheid inhibineB en testosteron in het bloed. InhibineB is een eiwit dat de productie van testosteron stimuleert.

Uit het onderzoek van Bernard blijkt dat bij 26 procent van de Waalse jongeren die voor hun zevende meer dan 125 uur in chloorwater hadden gezwommen minder inhibineB en testosteron in het bloed aanwezig is. Bij de jongeren die zonder chloor leerden zwemmen was dit 10 procent.

Urine en zweet

De boosdoeners zijn de deeltjes die in het zwembad achterblijven, nadat afvalstoffen zoals urine en zweet worden afgebroken door het chloor. Die schadelijke deeltjes dringen via de dunne huid op de penis tot in de teelballen door.

Volgens de Leuvense professor is het daarom beter om kinderen jonger dan 7 jaar niet al te vaak in een zwembad te laten. Een overdreven maatregel, vinden zowel de Vlaamse Zwemfederatie als het Toezicht Volksgezondheid, dat de waterkwaliteit in Vlaamse zwembaden controleert.

Het risico weegt volgens hen niet op tegen de immense voordelen wanneer kinderen leren zwemmen op jonge leeftijd. Daarbij zij de normen voor het chloorgehalte al uiterst laag en gelden er ook heel strikte hygiënische regels,