BAARN - Mannen zonder kinderen hebben een grotere kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan vaders.

Stanford University volgde gedurende tien jaar 37.903 gezonde mannen van 50 jaar en ouder.

Ze onderzochten of er een verband is tussen vruchtbaarheid en de gezondheid op de lange termijn. Het aantal nakomelingen werd gezien als een indicatie voor vruchtbaarheid.

Hart-en vaatziekten

Kinderloze mannen bleken 17 procent meer kans te hebben om aan hart- en vaatziekten te overlijden dan vaders. Er is dus een link tussen vaderschap en hart- en vaatziekten, maar het is niet duidelijk of er sprake is van oorzaak en gevolg.

Uit eerder onderzoek bleek dat mannen met een hoger testosteronniveau vaker een partner vinden en kinderen krijgen. Als een laag testosteronniveau tot minder nakomelingen leidt, zou dit een onderliggende oorzaak kunnen blijken voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Maar wellicht spelen ook andere factoren een rol.

"Misschien zorgt het krijgen van kinderen ervoor dat vaders gezonder gaan leven, waardoor vaders langer blijven leven.”, zegt Michael Eisenberg, uroloog bij Stanford University.