AMSTERDAM - Medewerkers in de zorg hebben afgelopen zomer elke dag te maken gehad met onderbezetting.

Bij een speciaal hiervoor opgericht meldpunt van Nu'91 kwamen tussen 21 juli en half september 1050 meldingen binnen, meldt de beroepsorganisatie voor verplegers en verzorgers maandag.

Vrijwel alle meldingen zijn terug te voeren op het feit dat vanwege de vakantieperiode met minder personeel of te onervaren krachten dezelfde zorg moet worden verleend.

De meldingen kwamen uit het hele land en alle sectoren binnen de zorg, maar het nijpendst blijkt de situatie te zijn bij ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg. Daarnaast nam het aantal meldingen van mensen die in de GGZ werken toe.

Wassen

Een van de meldingen was van een 18-jarige student aan de toneelschool, die had aangegeven alles te willen doen, behalve mensen wassen. Zijn eerste taak bleek het wassen van een vrouw te zijn. Bij verschillende GGZ-instellingen kwam het daarnaast enkele keren voor dat een afdeling onbemand bleef en cliënten moesten terugvallen op personeel van andere afdelingen.

Nu'91 stelt dat onderbezetting niet alleen speelt tijdens de zomerperiode. De beroepsorganisatie vreest dat toegezegd geld om deze problemen aan te pakken wordt besteed aan het oplossen van bestaande budgettekorten binnen de instellingen.