DEN HAAG - Instellingen waar mensen terechtkunnen voor langdurige zorg, of zorg aan huis, gaan beter om met het verstrekken van medicijnen.

Een jaar geleden vond de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de veiligheid rond de medicijnverstrekking nog ondermaats.

Uit onderzoek van de Inspectie dat maandag naar buiten kwam, blijkt dat de risico's inmiddels fors zijn afgenomen.

De inspectie nam 200 instellingen onder de loep die in 2010 slecht scoorden. In alle sectoren was het aantal gevallen van hoog risico dat mensen lopen op verkeerd geneesmiddelengebruik met 80 procent of meer afgenomen.

Verscherpt toezicht

Vorig jaar vond de inspectie bij 94 procent van de instellingen de regels rond verstrekking van medicijnen niet in orde. In drie gevallen greep de inspectie hard in door de instellingen onder verscherpt toezicht te stellen.

Deze maatregel was dit jaar niet nodig. Wel heeft ruim een kwart van de zorginstellingen te horen gekregen van de inspectie dat de regels rond medicijnverstrekking verder verbeterd moeten worden.