BAARN - Verschillende leefstijlfactoren zoals stress, roken, overmatig drinken en blootstelling aan zonlicht kunnen leiden tot haarverlies. Dat tonen de eerste resultaten van een onderzoek onder tweelingen.

Vooral bij vrouwen lijkt dit het geval, zo concludeert Bahman Guyuron, onderzoeker en plastische chirurg bij de Amerikaanse Case Western Reserve University.

Bij mannen zijn genen toch het meest bepalend voor haalverlies of kaal worden.

Tweelingen

Voor het onderzoek onderzocht Guyuron 90 mannelijke en 98 vrouwelijke eeneiïge tweelingen. "Bij deze tweelingen is het genetisch bepaald dat zij evenveel haar hebben.", legt Guyuron uit. "Als de een minder haar heeft dan de ander is dit dus aan factoren van buitenaf te wijten."

De tweelingen vulden gedetailleerde vragenlijsten in. Daarnaast werden er foto's genomen van hun schedels, op basis waarvan verschillende experts de haardichtheid bepaalden. Opvallend was dat hoewel de tweelingen vaak in veel gedragingen gelijk waren, een verschil in of twee dingen al bij kon dragen aan haarverlies.

Stress

Bij vrouwen is stress een belangrijke factor, vooral als het gaat om relaties. Een vrouw in een stabiel huwelijk blijkt een vollere kop met haar te hebben dan haar zus die gescheiden of weduwe is. Ook een hoger inkomen, meerdere kinderen en een hoge bloeddruk hadden een negatieve invloed op de haargroei bij vrouwen.

Het dragen van hoedjes en andere vormen van zonbescherming, het drinken van koffie en een stabiel huwelijk zorgen bij vrouwen juist voor een dikkere haardos.

Genen

Bij mannen spelen de genen dus de belangrijkste rol, maar ook roken, drinken, veel buiten zijn (blootstelling aan zonlicht) en een zittende leefstijl verhoogden de kans op kaalheid. Het dragen van petjes en een hoger BMI lijken mannen juist te beschermen.

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Plastic Surgery. Het zijn eerste aanwijzingen. Het onderzoek is nog niet beoordeeld door andere wetenschappers.