DEN HAAG - Bijna 55 procent van de Nederlanders vindt dat rokers en mensen die veel alcohol drinken meer zorgpremie zouden moeten betalen.

Bijna een kwart is voorstander van een hogere zorgpremie voor mensen die onvoldoende bewegen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag naar buiten bracht.

Vooral niet-rokers vinden dat de premie van rokers omhoog moet. Van hen is 65 procent die mening toegedaan, tegenover 38 procent van de gelegenheidsrokers en 18 procent van de dagelijkse rokers.

De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit; iedere volwassene betaalt dezelfde premie voor de basiszorgverzekering, ongeacht leeftijd, gezondheid of kans op ziekte. Maar als het aan meer dan de helft van de Nederlanders ligt, komt daar verandering in.

Ouderen

Zeer weinig Nederlanders zijn van mening dat ouderen, mensen met een niet zo goede gezondheid en mensen bij wie genetisch is vastgesteld dat ze een grotere kans op ziekte hebben, meer premie moeten betalen.

In hoeverre mensen de laatste jaren anders zijn gaan denken over de mate van solidariteit, kan het CBS niet zeggen. Het is voor het eerst dat het instituut de mening van Nederlanders peilde over dit onderwerp.