UTRECHT - Artsen, huisartsenposten en ambulancepersoneel moeten in noodgevallen weten of een bejaarde wil worden gereanimeerd of niet.

Ze moeten die kennis beter uitwisselen met personeel van verzorgingshuizen. Daarvoor heeft Verenso, de vereniging van artsen die gespecialiseerd zijn in ouderenzorg, vrijdag gepleit.

Medewerkers van verzorgingshuizen weten volgens voorzitter Mieke Drayer vaak wel of een bewoner in noodgevallen reanimatie wil. ''Maar als ze tijdens een wandeling of visite onwel worden, komen de ambulancebroeders of de huisarts en die weten het niet.''

De artsenorganisatie werkt op het moment aan de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn voor medisch personeel over reanimatie bij kwetsbare ouderen.

Richtlijn

Ze bepleit dat van tevoren per cliënt wordt besproken of hij of zij reanimatie wil. De richtlijn wordt uitgewerkt in samenwerking met organisaties van verpleegkundigen en huisartsen. Naar verwachting wordt de nieuwe richtlijn midden volgend jaar gepresenteerd.

Het is al langer bekend dat ouderen die al ziek zijn toch reanimatie krijgen, ook als ze zelf eerder hebben aangegeven dat niet te willen.

Medische klachten

Als ouderen een noodgeval en reanimatie overleven, houden ze daar vaak nog meer medische klachten aan over. Televisieprogramma Zembla besteedt vrijdagavond aandacht aan het onderwerp.

Verenso is er groot voorstander van dat mensen die niet willen worden gereanimeerd een speciale penning rond de hals dragen, zodat ambulancebroeders of 'vreemde' dokters van hun wens op de hoogte zijn.

Volgens voorzitter Drayer van Verenso staat nu vaak op het voorblad van het zorgdossier van een verzorgingshuis of hij of zij reanimatie wil.