AMSTERDAM - De gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen in Nederland zijn de grote uitdaging van de toekomst.

Dat stelt prof. dr. Karien Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde aan het Amsterdamse AMC, aan de vooravond van een congres over 50 jaar sociale geneeskunde.

Het congres vindt vrijdag in Amsterdam plaats. Vijftig jaar geleden stelde het AMC de eerste hoogleraar sociale geneeskunde aan.

Sociale geneeskunde richt zich op verbetering van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. De afgelopen eeuw is enorme vooruitgang geboekt door bijvoorbeeld de aanleg van riolering, wetgeving over de kwaliteit van huizen en de komst van schoolartsen.

De laatste decennia volgden onder meer de aanleg van fietspaden, verkeersveilige woonerven en de invoering van de veiligheidsgordels in auto's. Volgens Stronks is het opheffen van de gezondheidsverschillen tussen bijvoorbeeld hoog- en laagopgeleiden een nieuwe uitdaging. ''En het is een moeilijke'', zegt ze. ''Je grijpt namelijk in in iemands privéleven.''

Ongezonde leefstijl

Hoogopgeleide mannen worden in Nederland gemiddeld 79 jaar en laagopgeleide mannen sterven zo'n zeven jaar eerder. ''Voor een belangrijk deel komt dat door een ongezondere leefstijl. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat mensen stoppen met roken.

"Dat kan de overheid doen door een rookverbod in te stellen in de horeca, of cursussen aan te bieden die rokers helpen te stoppen. Maar het huidige kabinet hamert nou juist op de eigen verantwoordelijkheid van burgers.''

Volgens haar is de Nederlandse overheid de afgelopen jaren terughoudender geweest met ingrijpen dan andere Europese landen. ''Hierdoor wordt er in Nederland meer gerookt dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannië.''

Dubbelzinnig beleid

De overheid voert volgens haar een 'dubbelzinnig beleid': ''Aan de ene kant vinden politici en beleidsmakers het onaanvaardbaar dat laagopgeleiden korter leven, maar aan de andere kant vinden ze het ook te ver gaan om in te grijpen in hun leven.''