UTRECHT - Als artsen morele redenen hebben om patiënten euthanasie te weigeren, moeten ze die wel doorverwijzen naar een andere dokter.

Dat schrijft artsenorganisatie KNMG in een nieuw standpunt over euthanasie dat dinsdag is gepresenteerd. Artsen moeten elk euthanasieverzoek serieus nemen, benadrukt de KNMG.

Ook als iemand zijn leven voltooid vindt, zonder terminaal ziek te zijn, heeft de arts de taak om te onderzoeken of sprake is van ondraaglijk lijden.

Volgens de KNMG kunnen namelijk ook patiënten die niet aan een ernstige ziekte lijden, toch in aanmerking komen voor euthanasie.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een opeenstapeling van ouderdomsklachten. Maar als iemand dood wil omdat hij of zij oud is, of omdat de persoon zijn leven voltooid acht, kan dat geen reden zijn, vindt de organisatie. Er moet immers een medische grondslag zijn die ondraaglijk en uitzichtloos lijden veroorzaakt.

Conceptvoorstel

De KNMG heeft eerder in december een conceptvoorstel gepresenteerd over euthanasie. Sindsdien heeft de achterban de kans gehad zich erover uit te spreken. Het definitieve standpunt wordt breed gedragen, zegt de artsenorganisatie.

Ze wijst erop dat mensen ook zelf een eind aan hun leven kunnen maken door bewust te stoppen met eten en drinken. Artsen zijn in die situatie, volgens de KNMG, verplicht te helpen bij de voorbereidingen en (palliatieve) zorg te verlenen.