BAARN - Hart- en vaatziekten worden regelmatig beschreven als een overgangsklacht. Nieuw onderzoek toont echter dat niet de hormonale veranderingen leiden tot hart- en vaatziekten, maar de toenemende leeftijd.

Volgens onderzoekers van de John Hopkins Medical Institutions is alleen de leeftijd verantwoordelijk voor het toenemende aantal vrouwen dat sterft aan hart- en vaatziekten naarmate zij oud wordt.

Dit is in tegenspraak met het heersende medische idee dat het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen piekt direct na de overgang.

Verouderen

Het risico op hart- en vaatziekten lijkt nu met een constante toe te nemen, naarmate vrouwen ouder worden. Deze bevinding is vooral van belang voor vrouwen voor de overgang. Van hen werd altijd gedacht dat zij een verwaarloosbaar risico hebben op overlijden als gevolg hart- en vaatziekten.

"Uit onze resultaten blijkt dat er geen grote verschuiving is in het risico op overlijden direct na de overgang.", legt hoofdonderzoeker Dhananjay Vaidya uit.

"We denken dat de cellen in het hart en in de vaten verouderen, net als elk ander weefsel in het lichaam. Deze veroudering lijkt ons de oorzaak van de toename in fatale hartaanvallen naarmate vrouwen ouder worden. De hormonale verandering als gevolg van de overgang speelt hier dus geen rol in."

Verschil

Waar het verschil in risico op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen vandaan komt, is nog onbekend. Inzicht in celveroudering kan hierbij helpen.

Vaidya en zijn team denken dat het verschil in telomeerlengte (uiteinde van een chromosoom) hier een rol in speelt. Bij baby's zijn deze telomeren voor mannen en vrouwen gelijk, maar er ontstaan veranderingen naarmate ze volwassen worden.

Goed nieuws

De onderzoekers volgden mensen geboren tussen 1916 en 1945. Het totale overlijdenscijfer gedurende de levensloop nam af, naarmate mensen later geboren waren. Dit is het gevolg van betere voeding, leefstijl, preventieve gezondheidszorg, geneesmiddelen en andere behandelvormen voor hartziekten.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de British Medical Journal.