BAARN - Kinderen die opgroeien tussen rokers zijn vaker ziek. Ze missen meer schooldagen dan kinderen die in een rookvrij huishouden wonen.

Een derde van de Amerikaanse kinderen woont bij minstens één roker in huis. Bij meer dan de helft van deze kinderen is in het bloed zichtbaar dat ze blootgesteld worden aan tabak. Meeroken verhoogt het voorkomen van oorontstekingen en verschillende ademhalingsproblemen.
 

Onderzoekers van Massachusetts General Hospital analyseerden de antwoorden op een Amerikaanse gezondheidsenquête. Ouders van 3087 kinderen beantwoordden vragen over hun rookgedrag en de gezondheid van hun kroost.

Schooldagen

Kinderen met één rokende ouder/verzorger missen gemiddeld ruim een schooldag meer dan kinderen uit een rookvrij huishouden.

Kinderen met twee of meer rokers in huis zijn gemiddeld anderhalve dag meer absent. Een kwart tot een derde van de afwezigheid wordt veroorzaakt door meeroken.

Kosten

Ouders blijven vaak onbetaald thuis om voor hun kinderen te zorgen. In de VS kost dit 227 miljoen dollar op jaarbasis aan misgelopen salaris. De helft van de rokende huishoudens heeft sowieso een laag inkomen.

De impact van meeroken is dus waarschijnlijk het grootst op huishoudens die zich het het minst kunnen veroorloven.